Når man skal mødes for at udvikle sammen, er det en stor fordel at få støtte til planlægning og procesledelse. Lillian Kristensen tilbyder at bistå hermed efter aftale.

Lillian er en yderst erfaren proces- og mødefacilitator , som har arbejdet med udvikling af både offentlig og privat virksomhed. Har været ansat som direktør i det kommunale og projektdirektør i rådgivningsvirksomhed – og brænder for at arbejde med udviklingsprojekter, med særlig erfaring inden for turisme, erhvervsudvikling og offentlige organisationer.

Bestyrelser og ledergrupper, der ønsker at benytte Skoven som ramme for et møde, et kursus eller et strategiseminar kan efter aftale få support, både som heldags møde-og procesledelse, og som kortere inspirationsoplæg.

Lillian er uddannet i anvendelse af en række forskellige værktøjer, som kan støtte et godt strategimøde – med struktur, mål, involvering og ejerskab samt en opsamling og konklusion der kan anvendes videre.

Herunder også i anvendelse af Danidas projektstyringsværktøj LFA – Logical Framework Approach som er suverænt til at skabe en god proces for grupper med forskellige tilgange og forudsætninger. Værktøjet er baseret på dialog om mål og indsatser, vurdering af ressourcer og muligheder – som leder til en fælles beslutning og en meget konkret handleplan, man kan arbejde videre efter.

Lillian kan også bistå med at planlægge og supportere det samlede program, og supplere med andre oplevelser og aktiviteter på Læsø. som kan inspirere. Det er muligt at aftale guidet rundtur med et bredt eller et fagligt tema (arkitektur, samfund, turisme-og erhvervsudvikling, kulturhistorie.. )

Der kan suppleres med inspirationsmøder med nogle af Læsøs ildsjæle, kurser i kommunikation med hest, yoga, mindfullness – eller en hyggeaften i Læsø Kur eksklusivt for gruppen.

Det er også muligt at aftale med en af Læsøs dygtige mesterkokke, at man laver et godt måltid sammen – baseret på Læsøs fantastiske råvarer, jomfruhummer, limousine, kantareller, frisk fisk, urter…
Det er godt både for ganen og en hyggelig fælles oplevelse.

Udvalgte referencer, Lillian Kristensen:

Facilitere turisme-og erhvervsstrategiproces frem til færdig plan med Læsø Turist og Erhvervsforening 2018-20.

Proces for ny Erhvervsstrategi, Morsø kommune og erhvervsrådet (direktør Morsø Kommune)

Guide på Læsø med fokus på bæredygtighed og lokale styrker, bredt og fagligt. Referencer: Arkitektfirmaet Lendager, København – Det kongelige danske Akademi – Philadelphia Universitet.

Oplæg for Kommunernes Landsforening, årsmøde 2017 om “kend din kommunes DNA” – udvikling baseret på lokale styrker. (direktør i Læsø kommune 2016-18)

Undervisning for COK og Den Kommunale Højskole + Ferskvandscentret: Strategi, ledelse, økonomi og budgetlægning, politisk ledelse

Bygherrerådgiver, ansvarlig for projektudvikling og byggeprogram for OPP-projekt Vildbjerg skole. Byggeri af Ringkøbing Ny Skole, ledelse af byggeri Regionshospitalet Viborg Akutcenter.

Udvikling af turisme – strategi og handlingsplaner (Morsø, Læsø)

Projektledelse af Tanghusprojektet på Læsø på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen og A.P.Møllerfonden, 2016 – forventet 2026.

Projektleder for udvikling af Sukkerfabrikken Møn til feriecenter og bydelscenter, 500 ferieboliger. 2021 – ca. 2026